Dotace

Státní dotace na panelové a bytové domy

Rekonstrukce bytových domů bývají zpravidla financované z několika zdrojů: z vlastních financí bytového družstva, z úvěrů a v neposlední řadě také z dotací. Jelikož se jedná o skvělý způsob, jak ušetřit náklady na revitalizaci, udržujeme si vždy přehled o aktuální nabídce dotačních titulů. Více než 500 realizovaných projektů nám poskytlo potřebné zkušenosti, abychom mohli být pro naše klienty průvodci při získání několika druhů dotací.

Dotační tituly

NZÚ - Nová zelená úsporám

Dotační titul pro bytové domy na území hl. města Prahy

IROP - Integrovaný regionální operační program

Dotační titul pro bytové domy v regionech mimo Prahu

Fasády Šimek - Komplexní revitalizace bytových domů