👍 Na revitalizaci bytového domu získáme finanční prostředky z dotačního titulu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 👍

Je pravda, že investice do revitalizace se mi nikdy nevrátí?

Přemýšlíte nad revitalizací bytového domu, ale nejste si jistí, jestli a případně kdy se vám vynaložené náklady vrátí? Rádi vám poradíme.

Je pravda, že investice do revitalizace se mi nikdy nevrátí?

Pokud se na to podíváme přes hodnotu majetku, je návratnost investice do revitalizace v podstatě okamžitá. Hodnota bytu se totiž v revitalizovaném domě ihned zvýší o 10–30 % v závislosti na lokalitě. Pokud se budeme chtít podívat na návratnost energetických opatření, ta bude záviset na tom, jaká opatření budeme provádět a v jaké hodnotě budou. U zateplení fasády, kam je tato otázka často namířena, je potřeba počítat návratnost pouze těch vrstev, které bychom neudělali v případě, že bychom chtěli fasádu jen opravit bez zateplení. Oprava fasády jako takové nás totiž dříve či později čeká v každém případě. Počítáme tedy návratnost investice za izolant, lepidlo a výztužnou tkaninu. Návratnost této izolační vrstvy z celkové opravy fasády je řádově 7 let dle tloušťky a druhu izolantu.

Fasády Šimek - Komplexní revitalizace bytových domů