Zpět

NZÚ - Nová zelená úsporám pro panelové a bytové domy

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí, který patří mezi nejvyužívanější dotační tituly v České Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR již na konci loňského roku společně vyhlásily novou kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Podpora je poskytována pro bytové domy na území hl. m. Prahy (pro mimo pražské je k dispozici IROP)

Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů) nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C (efektivní využití zdrojů energie) omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25 % řádně způsobilých doložených výdajů.

Minimální výše dotace, o kterou lze žádat, je stanovena na 50 000 Kč.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. března 2016 do 31. prosince 2021 (pokud nebudou finanční prostředky vyčerpány dříve).

Na co můžete získat dotaci

 • Dotace na zateplení a výměnu oken okna
 • Dotace na vytápění – kotle, tepelná čerpadla atd.
  • Kotle na biomasu (ruční i automatické)
  • Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem (ruční i automatická dodávka paliva)
  • Tepelná čerpadla všech typů
  • Plynové kondenzační kotle
  • Solární systémy pro ohřev teplé vody
 • Dotace na větrání s rekuperací
 • Dotace na výstavbu nízkoenergetických rodinných domů
 • Dotace na odborné posudky

Více informací o programu

Fasády Šimek - Komplexní revitalizace bytových domů