Zateplení střechy

Menší únik tepla, hydroizolace, ochrana před vlivy počasí.

Konec zatékání do bytů a tvorbě plísní
Nižší náklady na topení v bytech pod střechou
Prodloužení životnosti vnější obálky domu
V létě chladněji, v zimě tepleji

Zateplení střechy panelového domu

Střecha je jedním z klíčových prvků bytového domu. Nedostatečně zateplená, nebo nekvalitně provedená střecha působí řadu problémů. Vysoké náklady na vytápění bytů v posledním patře, zatékání do půdních prostor, případně do bytů, problémy za větrného počasí a mnohé další.

Těmto problémům můžete předcházet pomocí kvalitní izolace, zateplení střechy a realizací nové střešní krytiny.

Dvouplášťová plochá střecha

Ve skladbě je vzduchová mezera mezi krytinou a hydroizolační vrstvou. Posoudíme stav a navrhneme zateplení, kotvení krytiny a odvětrávání (nutno zamezit kondenzaci vody pro eliminaci budoucích problémů).

Izolaci umisťujeme mezi střešní plášť a stropní konstrukci nejblíže obálce budovy. Díky izolačním vlastnostem, dlouhé životnosti a schopnosti vyplnit všechna zákoutí v dutině střechy používáme foukanou tepelnou izolaci z celulózových vláken.

Jednoplášťová plochá střecha

Skladba bez mezer je složena pouze z krytiny bez tepelné izolace. Přidání zateplení výrazně zlepší kvalitu a vlastnosti. Posoudíme stav, provedeme výtahové zkoušky a navrhneme izolaci a kotvení krytiny.

Izolace se umisťuje přímo na stropní konstrukci pod finální hydroizolační vrstvu. Upřednostňujeme specializované materiály, které kromě izolace zajistí také možnost pohybu osob po střeše.

Podstřešní izolace šikmé střechy

Kvalitní zateplení střechy s důrazem na příznivou cenu.

Pochozí způsob: izolant se ukládá do nosných rámů a jako vrchní vrstva slouží OSB desky. Podkroví může sloužit jako obslužný prostor, herna, sušárna.

Nepochozí způsob: izolant se pokládá na povrch bez využití nosného rámu. Realizujeme pouze pochozí lávku.

Nadkrokevní izolace šikmé střechy

Zateplení střechy nadkrokevní je spolehlivé, funkční a trvanlivé. Souvislá izolační vrstva zabrání vzniku tepelných mostů a významně šetří náklady na vytápění. Skladba provádíme tak, aby byl zajištěn kvalitní odvod par.

Demontujeme stávající krytinu, montujeme nosnou konstrukci, umístíme izolant včetně veškerého souvrství a realizujeme novou střešní krytinu. Vzniká obytné podkroví se stálejší teplotou.

Vytvoříme příjemnější prostor pro život i vám

Zateplení střechy - reference

Vybrané reference: realizace zahrnující izolaci a zateplení střechy

Časté dotazy

Záleží na konstrukci domu a typu zateplení střechy. Obecně ale platí, že pracujeme s materiály k tomu určenými ať už se jedná o polystyren, měkkou vatu, nebo foukanou izolaci. Samozřejmě pracujeme s paropropustnými a parotěsnými fóliemi. A také s velkým množstvím kvalitního montážního materiálu 🙂 Zateplení střechy od Fasády Šimek vydrží!

Mezi hlavní výhody patří snížení energetické náročnosti, ruku ruce s tím jde nižší ekologická zátěž budovy. Zateplením střechy se docílí příjemnějšího klimatu v domě, především pak v bytech v posledním patře. V zimě bude tepleji, v létě chladněji. Kvalitní zateplení a izolace také zajistí správný odvod kondenzované vlhkosti, eliminuje prosakování vody pod střešní plášť a výrazně prodlouží životnost konstrukce domu.

Přesná cena zateplení závisí na mnoha faktorech jako je vstupní stav a množství defektů. Výslednou částku za zateplení a izolaci panelového domu také ovlivňuje izolant a materiál vnějšího pláště – pakliže je potřeba ho měnit. Z našich zkušeností ale vyplývá, že býváme velice konkurenceschopní. V případě že nabídneme vyšší cenu než konkurence, nabízíme také vyšší kvalitu a jistotu, že naše realizace vydrží.

Je vhodné a často i potřebné řešit zateplení atiky, větrací kanálky, rozvod sítí po střešním plášti, nové klempířské prvky jako parapety a hromosvody. Vše ale posoudíme a navrhneme ideální model rekonstrukce střechy a nebudeme vám nutit vše nové, když to nebude potřeba.

Nezávazná poptávka

Nevíte si rady? Nedaří se nalézt shodu? Konzultujte s námi

Tereza Vlčková - obchodní zastoupení Fasády Šimek

Dobrý den, jmenuji se Tereza a zajistím, aby se Vaše poptávka dostala do správných rukou. Mám pár dotazů ohledně Vašeho bytového domu.

Vyberte váš region
Vyberte možnost
Počet bytových jednotek v domě
Vyberte možnost

Ostatní služby