👍 Na revitalizaci bytového domu získáme finanční prostředky z dotačního titulu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 👍

Dokončeno 2020

Oblá 83, Brno

Zateplení obálky bytového domu, rekonstrukce a zateplení střšního pláště, zateplení stropů suterénu, nové výplně otvorů, elektromontáže, rekonstrukce balkonů, nové Al zábradlí, okapový chodník

Potvrzujeme, že zakázka byla firmou Fasády Šimek s.r.o. realizována bez závad, odborně, dle odsouhlasené projektové dokumentace a v dohodnutém termínu. Na základě uvedených skutečností spolupráci s firmou Fasády Šimek s.r.o. doporučujeme.

MgA. Jan Svoboda, předseda výboru

Máte zájem o naše služby? Jsme tady pro vás.

Nezávazná poptávka

Vyberte váš region

Co získáte?

  • Sníží se provozní náklady až o 50 %

  • Zvýší se hodnota vaší nemovitosti

  • Prodlouží se životnost domu pro další generaci

Fasády Šimek - Komplexní revitalizace bytových domů