👍 Na revitalizaci bytového domu získáme finanční prostředky z dotačního titulu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 👍

Dokončeno 2018

Generála Svobody 1205, Uničov

Zateplení fasády bytového domu, zateplení soklu, zateplení podhledů stropů ve sklepních prostorech, zateplení ploché střechy, nové skladby podlah lodžií, nové zábradlí lodžií, dodávka a montáž výplní otvorů, okapový chodník, související práce

Potvrzujeme, že zakázka byla firmou Fasády Šimek s.r.o. realizována bez závad, odborně, dle odsouhlasené projektové dokumentace a v dohodnutém termínu. Na základě uvedených skutečností spolupráci s firmou Fasády Šimek s.r.o. doporučujeme.

Martin Machala, předseda výboru

Máte zájem o naše služby? Jsme tady pro vás.

Nezávazná poptávka

Vyberte váš region

Co získáte?

  • Sníží se provozní náklady až o 50 %

  • Zvýší se hodnota vaší nemovitosti

  • Prodlouží se životnost domu pro další generaci

Fasády Šimek - Komplexní revitalizace bytových domů