👍 Na revitalizaci bytového domu získáme finanční prostředky z dotačního titulu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 👍

Dokončeno 2022

Třída Svobody 777 - 779, Zlín

Stavební úpravy bytového domu – zateplení

Demontáž stávajícího zateplení, nový zateplovací systém fasády, závěsné balkony, nové výplně otvorů, nové hromosvody, rekonstrukce okapového chodníku

Máte zájem o naše služby? Jsme tady pro vás.

Nezávazná poptávka

Vyberte váš region

Co získáte?

  • Sníží se provozní náklady až o 50 %

  • Zvýší se hodnota vaší nemovitosti

  • Prodlouží se životnost domu pro další generaci

Fasády Šimek - Komplexní revitalizace bytových domů