Jak na údržbu zateplené fasády?

Při správné údržbě je životnost zateplovacího systému 30 let a více.

Předpoklad, že zateplená fasáda je bezúdržbová, je mylný. Pojďme se proto na téma údržby podívat.

Zateplovací systém má životnost plánovanou přibližně na 30 let a více. Ihned po aplikaci ale začínají na obal budovy působit povětrnostní vlivy, fasáda je vystavována změnám teplot, větru, slunci a dešti.

Nejvíce exponovaná je finální povrchová úprava, tedy fasádní barva. Tu je potřeba po 10 až 15 letech obnovit novým nátěrem. My doporučujeme důkladnou kontrolu povrchu, při které odhalíme a opravíme případné začínající problémy.

Nejsme zastánci pouhého mytí tlakovou vodou. Je to sice ten nejlevnější způsob „údržby“, ale životnost zateplovacího systému spíše zkrátí.

Aplikací tlakové vody dochází k uvolnění drobných pískových částic vrchního pláště a fasáda se tak stává porézní. Důsledkem toho je mnohem náchylnější na tvorbu řas a plísní. V případě drobných trhlin dojde k jejich zvětšení, v trhlinách může zůstávat voda, která při mínusových teplotách mrzne a roztahuje se. Rychlost degradace zateplovacího systému roste a následná oprava bude finančně náročnější.

Pracujeme osvědčeným postupem, dům prohlédneme, postavíme lešení, fasádu dobře umyjeme, naneseme přípravek proti mechu a odstraníme všechna problematická místa. Čistý obal penetrujeme a nakonec naneseme nový finální nátěr odolný řasám a plísním. Tímto postupem životnost výrazně prodloužíme.